.

טופס הרשמה -"חיזוק ותחזוק -לחזור אל המהות"/ נובמבר 2013


דמי השתתפות:

 

-  דמי הרשמה בסך 350 ₪ ועוד 4 תשלומים שווים של 560 ₪, סה"כ 2590 ₪

 

ולמהירי ההחלטה שיירשמו עד ה - 4 בנובמבר 2013דמי הרשמה בסך 350 ₪ ועוד 4 תשלומים של 485

₪, במקום 2590 ₪, סה"כ 2290 ₪.


הסדנא כוללת 6 מפגשים בני 3 שעות כ"א, המתקיימים אחת לשלושה שבועות, בימי חמישי בין השעות

19:00 -22:00 במכון רעות ברחובות.

תנאי תשלום :

 

מזומן או בהמחאות לפקודת אריאלה מלצר.

תשלום ראשון -  350 ₪ במועד ההרשמה 

תשלום שני -     560 ₪   ב-  7 בנובמבר 2013

תשלום שלישי - 560 ₪,  ב- 7 בדצמבר  2013

תשלום רביעי -  560 ₪   ב- 7 בינואר     2014

תשלום חמישי   560 ₪   ב- 7 בפברואר 2014

 

המחיר כולל : דמי השתתפות בסדנא, תיקיה וכיבוד.

 

ביטול השתתפות: למבטלים השתתפותם לפני פתיחת המפגשים יוחזר התשלום  בניכוי דמי ההרשמה. לאחר פתיחת הסדנא לא יינתן החזר.

 

לא יוחזר תשלום עבור היעדרות ממפגש.

חשבוניות המס ימסרו ביום פתיחת הסדנא

 

יש לשלוח את טופס ההרשמה בצרוף ההמחאות לפקודת אריאלה מלצר, לכתובת המצוינת למטה.

נא הקפידו למלא את הטופס בכתב יד קריא

 

לכב'

אריאלה מלצר - מכון רעות

רח' יעבץ 15,

רחובות  75250

 

שם פרטי ומשפחה  -____________________

 

כתובת____________________עיר______________ מיקוד__________   

 

טלפון בית_________________ טלפון נייד__________________

 

דוא"ל_________________________________________

 

ת.ז.____________________ גיל________

 

רצ"ב המחאה/ות, בסך:___________ ₪

 

תאריך:______________________ חתימה:______________________

נוצר באמצעות מערכתרב דף מבית רב מסר

.